دکتر روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید لبنان در تهران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 12:39

شناسه خبر: 104366