دکتر روحانی در دیدار وزیر امورخارجه ترکمنستان

شنبه 22 ارديبهشت 1397 - 12:08

شناسه خبر: 104302