رئیس جمهور در نشست خبری پایان سفر به استان خراسان رضوی

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 14:05

شناسه خبر: 104228