دکتر روحانی در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذر بایجان شرقی

شناسه خبر: 104039 -

سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 17:47

شناسه خبر: 104039

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده