در اجتماع بزرگ و پرشور مردم تبریز : زبان ترکی از افتخارات ایران است؛ مرکز ادب، فرهنگ و زبان ترکی در استان فعال شود

سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 14:35

شناسه خبر: 104033