در همایش تجاری ایران و آذربایجان: سکونت در خانه، در گرو برادری و همکاری با همسایگان است/ امنیت و توسعه ایران و آذربایجان در گرو یکدیگر است

شناسه خبر: 103706 -

پنجشنبه 9 فروردين 1397 - 17:16

0% ...

شناسه خبر: 103706

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده