در همایش تجاری ایران و آذربایجان: با مشارکت ایران و آذربایجان، سرمایه های خدادادی در خزر، به نفع مردم دو کشور بهره برداری می شود/ ظرفیتهای تاریخی و استفاده نشده را با اراده و تصمیم دو دولت به ثمر رساندیم

شناسه خبر: 103705 -

پنجشنبه 9 فروردين 1397 - 17:14

0% ...

شناسه خبر: 103705

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده