مراسم استقبال رسمی از دکتر روحانی در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان

چهارشنبه 8 فروردين 1397 - 17:44

شناسه خبر: 103658