رئیس جمهور در پایان مراسم امضای 13 سند همکاری میان تهران – عشق آباد

سه شنبه 7 فروردين 1397 - 19:12

شناسه خبر: 103621