امضای اسناد و یادداشت تفاهم همکاری در حضور روسای جمهور ایران و‌ ترکمنستان

سه شنبه 7 فروردين 1397 - 16:27

شناسه خبر: 103611