دکتر روحانی در دیدار بردی محمدف رییس جمهوری ترکمنستان

سه شنبه 7 فروردين 1397 - 13:59

شناسه خبر: 103602