دستور حرکت اولین قطار مسافربری از کرمانشاه به مقصد مشهد مقدس

سه شنبه 29 اسفند 1396 - 17:10

شناسه خبر: 103507