افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای توسعه ای استان کرمان

پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 22:16

شناسه خبر: 102648