دکتر آشنا در سمینار حکمرانی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیآ

شناسه خبر: 102048 -

شنبه 25 آذر 1396 - 12:23

شناسه خبر: 102048

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده