در نشست صمیمی با برگزیدگان و افتتاح پروژه های استان سیستان و بلوچستان : توسعه باید با رعایت مسائل اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی همراه باشد

شنبه 11 آذر 1396 - 14:09

شناسه خبر: 101852