اسلام بر مبنای ظاهر و اقرار افراد حکم می کند و نه بر عکس؛ این قاعده فقهی و اساس دین ما است

شناسه خبر: 101600 -

چهارشنبه 24 آبان 1396 - 16:26

شناسه خبر: 101600

- رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده