باید اشکالات و کاستی های موجود در ساخت بناهای دولتی و تعاونی تخریب شده، بررسی شود / دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد

شناسه خبر: 101593 -

سه شنبه 23 آبان 1396 - 15:38

شناسه خبر: 101593

- دولت یادهم و دوازدهم