در جلسه هیات دولت: شهادت امام حسین (ع) و اهل بیت ایشان در عاشورا، عرش را به لرزه در آورد/ عاشورا و اربعین، دلها را برانگیخته اند و بی تردید با عظمت و ماندگار خواهند ماند

چهارشنبه 17 آبان 1396 - 13:59

شناسه خبر: 101511