دکتر روحانی در دیدار رییس ستاد ارتش ترکیه

شناسه خبر: 100982 -

دوشنبه 10 مهر 1396 - 18:13

شناسه خبر: 100982

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده