در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم : قرائت سوگند اعضای هیات دولت دوازدهم

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 15:08

شناسه خبر: 100392