در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم : دستگاههای دولتی از بنگاه داری و تصدی گری دست بردارند؛ همه امور ممکن، به مردم واگذار شود/ تاکید بر اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 15:06

شناسه خبر: 100390