در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم : ضمن حفظ محیط زیست؛ معادن، صنعت و گردشگری باید فعال شوند

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 15:04

شناسه خبر: 100389