در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم : مردم چک سفید به ما نداده اند/ رای مردم به دولت، مشروط به پاسخ دقیق به خواسته آنها، اعتدال و عمل به وعده ها است

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 15:03

شناسه خبر: 100388