در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم : از رئیس و نمایندگان محترم که هماهنگی و اعتماد خود به مسیر دولت را نشان دادند، تشکر می کنم

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 14:57

شناسه خبر: 100385