در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای کرباسیان توانایی و تجربه لازم برای هدایت اقتصاد و بخش های مهم سرمایه گذاری، خصوصی سازی، مالیات و ... را دارد

شناسه خبر: 100300 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 17:01

0% ...

شناسه خبر: 100300

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده