در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: مهندس حجتی کار بزرگی در حوزه کشاورزی و کمک به رشد اقتصادی انجام داد/ آب، محیط زیست و امنیت غذایی سه اولویت وزارت جهاد کشاورزی

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:57

شناسه خبر: 100296