در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: مهندس حجتی کار بزرگی در حوزه کشاورزی و کمک به رشد اقتصادی انجام داد/ آب، محیط زیست و امنیت غذایی سه اولویت وزارت جهاد کشاورزی

شناسه خبر: 100296 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:57

0% ...

شناسه خبر: 100296

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده