در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: دکتر رحمانی فضلی بار سنگینی بر عهده داشتند؛ شایسته سالاری و اعتدال بجای نگاه جناحی محور کار است

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:52

شناسه خبر: 100293