در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: بنگاههای اقتصادی تناسبی با کار تخصصی وزارتخانه ها ندارند؛ باید در بازار فروخته شوند تا وزراتخانه ها از بنگاه داری خلاص شوند

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:50

شناسه خبر: 100292