در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: بنگاههای اقتصادی تناسبی با کار تخصصی وزارتخانه ها ندارند؛ باید در بازار فروخته شوند تا وزراتخانه ها از بنگاه داری خلاص شوند

شناسه خبر: 100292 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:50

0% ...

شناسه خبر: 100292

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده