در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: دکتر ربیعی برآمده از میدان کار و و مورد اعتماد کارگران است/ کارگران بزرگترین سرمایه ملی هستند و اقتصاد مقاومتی در گرو حضور با نشاط آنهاست

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:48

شناسه خبر: 100291