در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: دکتر ربیعی برآمده از میدان کار و و مورد اعتماد کارگران است/ کارگران بزرگترین سرمایه ملی هستند و اقتصاد مقاومتی در گرو حضور با نشاط آنهاست

شناسه خبر: 100291 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:48

0% ...

شناسه خبر: 100291

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده