در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: همگان از خدمات بزرگ دکتر هاشمی بویژه طرح سنگین تحول سلامت، و گسترش و بهبود خدمات درمانی و بهداشتی به مردم که علیرغم منابع محدود انجام شد، آگاهند.

شناسه خبر: 100288 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:43

0% ...

شناسه خبر: 100288

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده