در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: حکم هر وزیر اینبار با پیوستی شامل حقوق شهروندی، شفافیت، محیط زیست، اشتغال بانوان و جوانان، استفاده از اقلیتها و اقوام؛ و وظایف تخصصی آنها همراه است

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:41

شناسه خبر: 100286