در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: موانع سرمایه گذاری باید برداشته شود؛ تیم اقتصادی بر این اساس چیده شد/ بجای انتخاب 17 قهرمان ناهماهنگ، یک تیم هماهنگ 17 نفره معرفی کردم

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:34

شناسه خبر: 100282