در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: وزارت خارجه باید همچنان کنار برجام بایستد و نگذارد آمریکا و دشمنان به نتیجه برسند/ دیپلماسی باید سرمایه و فناوری بیاورد، دوره سعی و خطا گذشته است

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:32

شناسه خبر: 100280