در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: برای توسعه شبکه اجتماعی بومی نیاز به فناوریهای نو داریم/ هیچ کشوری با انزوا پیشرفت نکرده؛ فعالیت اقتصادی اولویت وزارت خارجه در دوره جدید است

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:30

شناسه خبر: 100279