در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: برای توسعه شبکه اجتماعی بومی نیاز به فناوریهای نو داریم/ هیچ کشوری با انزوا پیشرفت نکرده؛ فعالیت اقتصادی اولویت وزارت خارجه در دوره جدید است

شناسه خبر: 100279 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:30

0% ...

شناسه خبر: 100279

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده