در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: دولت دوازدهم فرای اصولگرایی، اصلاح طلبی و اعتدال گرایی است؛ اما بر اصول، اصلاح و اعتدال استوار خواهد ماند

شناسه خبر: 100276 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:26

شناسه خبر: 100276

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده