در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: بدلیل مشکلات مانده از قبل، 40 هزار میلیارد تومان در سال گذشته برای صندوقهای بازنشستگی اختصاص دادیم

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:24

شناسه خبر: 100275