در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: بدلیل مشکلات مانده از قبل، 40 هزار میلیارد تومان در سال گذشته برای صندوقهای بازنشستگی اختصاص دادیم

شناسه خبر: 100275 -

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:24

0% ...

شناسه خبر: 100275

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده