رییس جمهور در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم: از زحمات آقای جنتی و و دکتر صالحی امیری در وزارت ارشاد تقدیر می کنم/ دکتر سید عباس صالحی فرزند حوزه و دانشگاه و آشنای اهل فرهنگ و اندیشه است

شناسه خبر: 100194 -

سه شنبه 24 مرداد 1396 - 20:50

0% ...

شناسه خبر: 100194

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده