سخنان دکتر روحانی در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم : دکتر واعظی کارهای بزرگی در زیرساخت، دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات انجام داد/ مهندس جهرمی جوان، فرزند انقلاب و مسلط به ارتباطات است

سه شنبه 24 مرداد 1396 - 20:39

شناسه خبر: 100185