در آخرین جلسه کابینه یازدهم : تقدیر رییس جمهور از اعضای کابینه یازدهم /دکتر دانش آشتیانی در مدت کوتاه حضور خود در وزارت آموزش و پرورش، خدمات ارزنده ای ارایه دادند

يکشنبه 22 مرداد 1396 - 17:28

شناسه خبر: 100160