در آخرین جلسه کابینه یازدهم : تقدیر رییس جمهور از اعضای کابینه یازدهم/ مهندس نعمت‌زاده از ابتدای انقلاب مشغول خدمت به مردم بودند و خدمات شایسته تقدیری را در بخش‌های مختلف بویژه در بخش صنعت، ارایه کرده اند

يکشنبه 22 مرداد 1396 - 17:15

شناسه خبر: 100155