در آخرین جلسه کابینه یازدهم : تقدیر رییس جمهور از اعضای کابینه یازدهم/خانم احمدی پور زحمات زیادی در سازمان پیچیده ای شامل بخش های، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی انجام دادند

يکشنبه 22 مرداد 1396 - 17:05

شناسه خبر: 100152