در آخرین جلسه کابینه یازدهم : تقدیر رییس جمهور از اعضای کابینه یازدهم/خانم احمدی پور زحمات زیادی در سازمان پیچیده ای شامل بخش های، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی انجام دادند

شناسه خبر: 100152 -

يکشنبه 22 مرداد 1396 - 17:05

0% ...

شناسه خبر: 100152

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده