پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 11 Aug 2020 21:36:28 +0430Tue, 11 Aug 2020 21:36:28 +04302024 در دوره پساتحریم باید با برنامه‌ریزی، در مسیر تولید بیشتر و صادرات گام‌های بلندتری برداریم/ باید همه دستگاه‌ها برای از بین بردن بیکاری در کشور فعال شوند/ تاکید بر ضرورت بکارگیری هر چه بیشتر زنان در سازمان‌ها، مناصب و مشاغل دولتی و رسمی مولاوردی در نشست تخصصی «بررسی موقعیت زنان کارآفرین در شرایط پساتحریم و پساتوافق»:معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی "بررسی موقعیت زنان کارآفرین در شرایط پساتحریم و پساتوافق" تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از توافق مذاکرات هستهای، وارد فصل جدیدی در روابط بینالملل شده است و در این دوره جدید، باید با برنامهریزی، در مسیر تولید بیشتر و صادرات گامهای بلندتری برداریم.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی "بررسی موقعیت زنان کارآفرین در شرایط پساتحریم و پساتوافق" تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از توافق مذاکرات هستهای، وارد فصل جدیدی در روابط بینالملل شده است و در این دوره جدید، باید با برنامهریزی، در مسیر تولید بیشتر و صادرات گامهای بلندتری برداریم.<br /> شهیندخت مولاوردی روز شنبه در این نشست که به مناسبت فرا رسیدن هفته کارآفرین برگزار شد، گفت: <br /> ما میتوانیم با تدبیر وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیم.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به افزایش ورود هیات های عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به تهران ، اظهارداشت: شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورمان یک شبه بوجود نیامده است و باید با کمک و همبستگی یکدیگر خود را به شرایط مطلوب و آرمانی برسانیم.<br /> وی با اشاره به وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور، وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان و زنان سرپرست خانوار را بسیار نامطلوب توصیف و تصریح کرد: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دو سال گذشته مشکلات موجود بویژه اشتغال فارغالتحصیلان و سرپرست خانوارها را مورد توجه و بررسی ویژه قرار داده است.<br /> مولاوردی به بررسی اشتغال زنان در دهههای اخیر پرداخت و گفت: آمارها نشان میدهد ما همواره در زمینه اشتغال زنان در حال در جا زدن هستیم. در سال 55 نرخ اشتغال زنان 12.69 درصد بوده است و امسال نیز نرخ اشتغال زنان 12.6 درصد است.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به ارائه آماری در خصوص افزایش افرادی که به تنهایی زندگی می کنند و همچنین زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: 82 درصد زنان سرپرست خانوار بیسواد و بیکار هستند.<br /> مولاوردی به سیاست در پیش گرفته شده در حوزه زنان در کشور در سالهای اخیر مبنی بر افزایش توان دانش، مهارت و تخصص زنان اشاره و خاطرنشان کرد: در این سیاست قرار بود دختران برای کسب مهارت و تخصص به دانشگاهها بروند و در فعالیت های اقتصادی در کشور سهیم باشند که راهبرد اول به درستی انجام شد و دختران و زنان ایرانی توانستند به مراتب بالای علمی و دانشگاهی دست پیدا کنند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، موانع موجود برای مشارکت زنان در امر اشتغال را چند لایه و دارای پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی دانست و اظهار داشت: با وجود مهارت و تخصصهای لازم در زنان کشور هنوز تلاش مطلوب، تمایل و پذیرش لازم از طرف سیاستگذاران در بکارگیری و مشارکت زنان و دختران در اقتصاد کشور بوجود نیامده است.<br /> مولاوردی با بیان اینکه در دهههای اخیر نرخ بیکاری در جامعه همواره در حال افزایش بوده است و همین امر نیز مانعی برای بیکاری و اشتغال زنان شده است، گفت: در همه کشورهای دنیا در مواقعی که نرخ بیکاری بالا میرود، زنان آخرین کسانی هستند که به کار گمارده میشوند و اولین کسانی هستند که از کار بیکار میشوند. بنابراین برای اشتغال زنان در کشور باید همه دستگاهها برای از بین بردن بیکاری در کشور فعال شوند. <br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خواستار بکارگیری هر چه بیشتر زنان در سازمانها، مناصب و مشاغل دولتی و رسمی شد و اظهار امیدواری کرد همگان برای افزایش سهم زنان در مشارکتهای اقتصادی و برونرفت از سیاستهایی که مانع از اشتغال زنان میشود، بکوشند.<br /> مولاوردی با بیان اینکه باید از نتایج چنین جلسات و نشستهای تخصصی استفاده کرد، گفت: دولت تمام توان تلاش خود را برای رسیدن به رونق اقتصادی بکار خواهد گرفت و در کنار آن باید همه کارآفرینان، انجمنها و سازمانها نیز تمام توان و تلاش خود را برای از بین بردن قوانین مزاحم در کسب و کار و ارایه راهحل برای رفع موانع موجود بکار ببندند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: زنان در سیستم دولتی و مشارکتهای اقتصادی باید سهم متناسبی داشته باشد تا در برآورد شاخص توسعه انسانی در جهان و همچنین در شکاف جنسیتی به جایگاه مناسب و مطلوبی دست پیدا کنیم.<br /> فیروزه صابر مؤسس و مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان نیز با بیان اینکه 60 درصد دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهها زنان هستند، گفت: این سرمایه ملی که هزینه گزافی صرف تحصیل آن شده است، بهینه استفاده نمیشود و به عنوان نیروی مولد محسوب نمیشود.<br /> مؤسس و مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان اظهار داشت: زنان و دخترانی که هزینههای گزاف ملی صرف تحصیل و مهارتآموزی آنها میشود، باید به تأثیرگذاری در اقتصاد ملی بیندیشند و وارد این عرصه شوند.<br /> دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه دو مقوله &laquo;فساد نهادینه شده در فضای اقتصادی &ndash; اجتماعی&raquo; و &laquo;انحصارهای موجود به ویژه در شرکتهای شبه دولتی&raquo; باعث آسیبهای بیشتر در شرایط پس از تحریم می شود، گفت: ارتباطات و معاملات خارجی چنانچه در گردونه شرکتهای صرفاً دولتی و شبه دولتی قرار بگیرد، مجالی برای بخش خصوصی مستقل آن هم برای شرکتهای کوچک و متوسط نخواهد گذاشت. این شرایط به مراتب برای جامعه زنان بیش از پیش خواهد شد.<br /> صابر اضافه کرد: تدبیر برای حفظ و توسعه کسب و کارهای زنان اولویت خواهد داشت. نقش تشکلهای حرفهای و نهادهای مدنی حوزه اشتغال و کارآفرینی در مسیر طرح مطالبات و تلاش جهت تحقق و قانونمندکردن آن ضروری است. در چنین شرایطی پرورش ایدههای خلاق و آماده برای ورود به عرصه کسب و کار و کارآفرینی حائز اهمیت است.<br /> وی با اشاره به اینکه قرار است با کمک دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و سازمانهای مردم نهاد غیردولتی تخصصی و همکاری دو معاونت زنان و خانواده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی برای کارآفرینی ارایه شود، گفت: کارگروه اشتغال و کارآفرینی معاونت امور زنان پس از بررسی موقعیت بازار کار و اشتغال زنان حدود 12 پروژه را در سطوح زیرساختی و جاری شناسایی کرد.<br /> دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمله پروژههای سطوح زیرساختی و جاری را &laquo;بررسی عملکرد و بازنگری سند راهبردی کار شایسته با هدف ارزیابی عملکرد و بازنگری در سند&raquo;، &laquo;بازنگری و بهبود قوانین استخدام و تدوین لوایح متناسب با آن&raquo;، &laquo;تهیه و تدوین لایحه معافیت بیمه و مالیات برای نو کارآفرینان&raquo;، &laquo;تدوین مدل توسعه کسب و کار و آماده سازی برای ورود به بازار کار برای دختران و زنان فارغ التحصیل&raquo;، &laquo;طرح ایجاد و توسعه دفتر مشاوره شغلی در چند دانشگاه مشخص به صورت پایلوت و تعمیم آن به سایر دانشگاهها&raquo;، &laquo;تدوین طرح ملی پرورش مدیر&raquo;، &laquo;طرح اتاق کارآفرینی مدارس&raquo;، &laquo;مدل توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای رسیدن به بازار&raquo; ذکر کرد.<br /> حسن طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنان خود خواستار ایفای نقش کارآفرینان به عنوان پشتیبانی کننده در ساماندهی کسب و کار خرد و کوچک و شبکهای کردن و ارتقاء و توسعه این نوع کسب و کار در امر تولید شد.<br /> وی با اشاره به آمار شاغلان کشور گفت: اکنون 22 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که تعداد آنها تا سال 1400 باید به 35 میلیون نفر برسد. برای دستیابی به این هدف نیازمند نرخ رشد 8 درصدی هستیم و دستیابی به این هدف کار سختی است؛ البته زنان میتوانند در کاهش این اختلاف نقش مهمی را ایفا کنند، در این جهت نیازمند جرات و جسارت آنان برای ورود به کار هستیم.<br /> جلودارزاده مشاور وزیرصنعت،معدن و تجارت نیز در سخنان خود سه مشکل &laquo;نداشتن سرمایه&raquo;، &laquo;نداشتن قدرت در ارتباط و تأثیرگذاری قدرت&raquo; و &laquo;عدم حضور در حاکمیت&raquo; زنان را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید برای حضور گسترده زنان در جامعه برنامهریزی مدونی داشته باشیم.<br /> کارآفرینان، فعالان تشکلهای زنان و اعضای انجمن زنان کارآفرین نیز در این همایش به بررسی فرصتها، چالشها و دغدغههای موجود در حوزه زنان کارآفرین در شرایط پساتحریم و پساتوافق از جمله &laquo;بکارگیری بیشتر اشتغال زنان توسط مسئولین در مشاغل تخصصی&raquo;، &laquo;شناسایی نیروهای متخصص زنان&raquo;، &laquo;رفع دغدغههای نیروی انسانی در امر امنیت شغلی&raquo;، &laquo;تسهیل در ارتباطگیری با هیأتهای تجاری زنان خارج از کشور&raquo;، &laquo;صیانت از صنایع دستی&raquo;، &laquo;توجه به هنرهای اصیل ایرانی&raquo;، &laquo;توجه ویژه به محیط زیست بویژه بازیافت و ارتقاء ماشینآلات مربوط به محیط زیست&raquo;، &laquo;اعطای تسهیلات به کارآفرینان&raquo;، &laquo;ایجاد بسته تشویقی برای حضور زنان در حوزه کارآفرینی&raquo;، &laquo;جلب حمایت بنگاهها در کارآفرینی زنان&raquo;، &laquo;مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهای اجتماعی&raquo; و &laquo;از بین بردن موانع فرهنگی برای زنان فارغالتحصیل&raquo; پرداختند.<br /> &laquo;برنامهریزی آموزش زنان روستایی&raquo;، &laquo;اولویتبندی دانش بومی&raquo;، &laquo;بیمه زنان کشاورز و خانهدار&raquo;، &laquo;اصلاح قوانین کسب و کار در جهت حمایت از بخش خصوصی&raquo;، &laquo;حل موانع در کسب مجوزهای مربوط به کارآفرینی زنان&raquo;، &laquo;فرهنگسازی در آموزش کارآفرینی&raquo;، &laquo;جذب توریسم فرهنگی" از دیگر دغدغهها و فرصتها و چالشهای موجود کارآفرینان در این نشست تخصصی بود.http://www.president.ir/fa/885102015-08-01 19:25:378850814184179155