پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 03 Mar 2021 07:04:57 +0330Wed, 03 Mar 2021 07:04:57 +03302024 دومین همایش ملی اعتدال پاییز امسال برگزار می شود/ چاره‌ای جز اندیشیدن به توسعه متوازن نداریممعاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشستی با خبرنگاران:معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد: دومین همایش ملی اعتدال پاییز امسال با هدف کاوش در آموزهها، رویکردها و مفاهیم اعتدال به منظور پاسخگویی مدبرانه به امید زنان برای حضور بیشتر در فرآیندهای گوناگون توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش توازن و پایداری توسعه جامعه، برگزار می شود.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد: دومین همایش ملی اعتدال پاییز امسال با هدف کاوش در آموزهها، رویکردها و مفاهیم اعتدال به منظور پاسخگویی مدبرانه به امید زنان برای حضور بیشتر در فرآیندهای گوناگون توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش توازن و پایداری توسعه جامعه، برگزار می شود.<br /> شهیندخت مولاوردی روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: در این همایش با عنوان &laquo;زنان، اعتدال و توسعه&raquo; تلاش داریم خط مشی گفتمان اعتدال در تقویت جایگاه زنان به عنوان کنشگران توسعه در قلمروهای گوناگون زندگی اجتماعی با رویکرد نظری، تجربی و سیاستی مورد مطالعه قرار گیرد.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، &laquo;مبانی نظری و مفهومی زنان و اعتدال در ادبیات توسعه&raquo;، &laquo;مطالبات زنان و حقوق شهروندی در انیدشه اعتدال&raquo;، &laquo;زنان، اعتدال و رفاه، اشتغال و توسعه اقتصادی&raquo;، &laquo;زنان، اعتدال، سیاستورزی و مشارکت در عرصههای مدیریتی&raquo;، &laquo;زنان، اعتدال و زندگی روزمره و مسئولیت اجتماعی&raquo;، &laquo;زنان، اعتدال و عرصههای فرهنگی، علمی، آموزشی و هنری&raquo; و &laquo;زنان، اعتدال و سلامت، اوقات فراغت، ورزش و کیفیت زندگی&raquo; را از جمله مهمترین محورهای دومین همایش ملی اعتدال عنوان کرد.<br /> مولاوردی گفت: از دیگر محورهای مهم دومین همایش ملی اعتدال، &laquo;بررسیهای تطبیقی منطقهای و بینالمللی در مورد زنان، اعتدال و توسعه&raquo;، &laquo;آیندهپژوهی و مطالعه روندها در زمینه اعتدال، زنان و توسعه پایدار&raquo;، &laquo;زنان و اعتدال در آیینه مطالعات ادبی، ایرانی و اسلامی&raquo;، &laquo;تجربیات ایرانی در حوزه زنان و اعتدال از انقلاب مشروطه تا دهه چهارم انقلاب اسلامی&raquo;، &laquo;رویکرد زنان و اعتدال در آراء بزرگان اندیشه دینی و متفکران اجتماعی ایران&raquo; و &laquo;زنان، اعتدال و نقشهای خانوادگی&raquo; است.<br /> وی اظهارداشت: ارکان دومین &laquo;همایش ملی اعتدال&raquo; از جمله سیاستگذاریها، کمیته علمی و کمیته اجرایی مشابه اولین همایش ملی اعتدال خواهد بود و با تولید ادبیات و مقالات در حوزه زنان، برای فرهنگ و گفتمان رویکرد اعتدال، زنان و خانواده، کمک شایانی است.<br /> مولاوردی با اشاره به اینکه این همایش با مشارکت &laquo;معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری&raquo; و &laquo;سازمان اسناد و کتابخانه ملی و انجمن جامعهشناسی ایران&raquo; و سایر انجمنها برگزار خواهد شد، گفت: امیدوارم این همایش با دستاوردها و یافتههای مهمی که به همراه خواهد داشت، بتواند در برنامهریزیها و سیاستگذاریها تأثیر بسزایی داشته باشد.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در آستانه برنامه ششم توسعه، زنان ذینفعان توسعه در نظر گرفته میشوند و امیدوارم در برنامه ششم توسعه، به توسعه متوازن برسیم. ما امروز در شرایطی هستیم که چارهای جز اندیشیدن به توسعه متوازن نداریم. <br /> مولاوردی همچنین از امضاء تفاهمنامه &laquo;سازمان اسناد و کتابخانه ملی&raquo; با &laquo;معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری&raquo; مبنی بر اختصاص یک تالار برای زنان و افتتاح و بهرهبرداری آن در روز دومین همایش ملی اعتدال خبر داد.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به نظر رسید آنچه این دولت را از سایر دولتها متمایز نمود، رویکرد و شعار &laquo;گفتمان اعتدال&raquo; بود، اظهار داشت: بیان &laquo;گفتمان اعتدال&raquo; دولت یازدهم، تبیین گفتمان و اندیشه اعتدال را در بین اقشار جامعه و در مؤلفهها و ابعاد مختلف ضروری کرد.<br /> مولاوردی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی اعتدال در پاییز 93 که با همت &laquo;سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران&raquo; و همکاری انجمنهای دیگر بویژه انجمن جامعهشناسی ایران، برگزار و مورد استقبال گسترده، نخبگان و پژوهشگران علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گردید، گفت: از جمله دستاوردهای اولین همایش ملی اعتدال میتوان به &laquo;مجموعه 7 جلدی مقالات پذیرفته شده همایش&raquo; و انتشار مقالات ارایه شده که باعث شکلگیری دبیرخانه دائمی همایش اعتدال و همچنین طراحی و فعالسازی سایت اعتدال، انتشار 3 ویژهنامه پژوهشی، انتشار دو کتاب با نامهای &laquo;اعتدال در قرآن&raquo; و &laquo;مأخذشناسی اعتدال&raquo; ، اشاره کرد.<br /> وی از تمام اندیشمندان، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان رشتههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی برای ارائه مقالات، دعوت کرد.<br /> محمد امین قانعی راد رییس انجمن جامعهشناسی ایران و امین عارفنیا مدیر کل حوزه ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی به ترتیب روسای کمیته علمی و اجرایی این همایش هستند.<br /> http://www.president.ir/fa/880732015-07-11 13:13:208805914184178029