پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 20 Oct 2020 01:00:52 +0330Tue, 20 Oct 2020 01:00:52 +03302024 با شکسته شدن زنجیره‌های تحریم، باید شاهد بازارگشایی صادراتی در کشور باشیم/ تخلفات بانکی در کشور را نباید به هیچ‌عنوان تحمل کرد/ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مانع انضباط در سیستم بانکی کشور هستنددکتر نهاوندیان در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن آذربایجان شرقی:رییس دفتر رییسجمهور بر ضرورت الگوسازی مبادلات و تعاملات اقتصادی به منظور استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن کشور با مشارکت دولت و با توجه به شرایط جدید حاکم در ایران، به تولید ملی کمک کنند.رییس دفتر رییسجمهور بر ضرورت الگوسازی مبادلات و تعاملات اقتصادی به منظور استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن کشور با مشارکت دولت و با توجه به شرایط جدید حاکم در ایران، به تولید ملی کمک کنند.<br /> دکتر محمد نهاوندیان صبح پنجشنبه در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن آذربایجان شرقی با اشاره به برنامههای دولت برای مدیریت دوران پس از تحریم، گفت: باید حتماً با برنامه، نقشه راه و انضباط جلو برویم، چرا که اگر هجوم دلارهای نفتی با انضباط همراه نباشد به بیماری هلندی و دیگر مشکلات منجر خواهد شد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید همنوا شوند، گفت: برنامه دولت تدبیر و امید برای تدوین برنامه ششم توسعه این است که اولویتها در کشور را به صورت شفاف اعلام کند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه دولت بنا ندارد، تنها شریک طرف سرمایهگذار خارجی باشد، اظهار داشت: باید با ایجاد کنسرسیومها و اتحادیههایی در داخل، از توان و ظرفیت داخلی کشور بهره کامل را ببریم.<br /> وی با اشاره به جلسات رییس جمهوری با سرمایهگذاران بخش خصوصی در سفرهای استانی دولت تدبیر و امید، گفت: باید از این فرصتی که در دولت پیدا شده و با تعامل دوسویه در کنار آسیبشناسی، مسایل کشور را حل نماییم.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه عوض شدن شرایط کشور از لحاظ مناسبات اقتصادی و شکسته شدن زنجیرههای تحریم نباید منجر به واردات بیشتر شود، گفت: باید با مشارکت بیشتر بخش خصوصی اتاقهای بازرگانی و همچنین تشکلهای اقتصادی شاهد بازارگشایی صادراتی در کشور باشیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهور وظیفه دولت را تسهیل روابط با کشورهای خارجی دانست و افزود: اتاقهای بازرگانی باید تجمیع توان بخش خصوصی را بر عهده بگیرند و با توجه به شرایط بیسابقه کنونی کشور همانگونه که دولت نیز بارها اعلام کرده، کارها باید در کشور به بخش خصوصی واگذار شود.<br /> دکتر نهاوندیان در خصوص اصلاح قوانین و مقررات در کشور، اظهار داشت: در قانون بهبود مستمر کسب و کار، امتیاز ارزشمند مشورت بخش خصوصی و اتاقها در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر حکم مشاور برای آنان صادر شده و ما انتظار داریم که از اتاقها و این تشکلها مشورتهای راهگشا بیرون بیاید.<br /> رییس دفتر رییسجمهور افزود: بدنه کارشناسی در اتاقها حتماً باید با نگاه در میدان و در صحنه اصلاح شود.<br /> دکتر نهاوندیان جامع نگری را لازمه یک قانون و مقررات دانست و گفت: نباید تنها از یک منظر ، مسایل کشور را نگاه کرد و بسیاری از قوانین باید متناسب شرایط جدید اقتصادی کشور اصلاح شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بانکها در کشور نباید به عنوان یک نهاد حاکمیتی دیده شوند، گفت: بانک در حقیقت یک بنگاه اقتصادی است و در تعامل خود با دیگر بخشها باید انصاف و حقوق برابر را رعایت کنند.<br /> دکتر نهاوندیان بر ضرورت بازنگری در خصوص برخی قوانین و مقررات در کشور تأکید کرد و گفت: اگر توانستیم رابطه بانک با یک بنگاه اقتصادی را منصفانه و رقابتی کرده و از تبانی قیمتی جلوگیری به عمل آوریم بسیاری از مشکلات در کشور حل میشود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور افزود: اگر سیستم بانکی در کشور رقابتی شود، مطمئناً شرایط عوض خواهد شد در واقع در حال حاضر یک قدرت چانهزنی نابرابری وجود دارد و همه مقررات و قراردادهای بین بانکی و واحدهای اقتصادی باید بازنگری شود، چرا که عمدتاً با یکجانبهگرایی نوشته شدهاند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه تخلفات بانکی در کشور را نباید به هیچعنوان تحمل نمود، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مانع انضباط در سیستم بانکی کشور، توصیف کرد، گفت: باید همه کمک کنیم که سیستم بانکی منضبط شود و دولت نیز در این خصوص همعزم و همرأی است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه هربخشی که منابع عمومی در دست دارد، باید از سیاستهای عمومی تبعیت کرده و پاسخگو باشد، گفت: همانگونه که تورم در کشور با عزم، انضباط مالی و البته سرمایه امید مردم، پایین آمد باید حتماً نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی منطقی شود. <br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: البته رویکرد دولت در این زمینه فشار و بخشنامه نیست، بلکه دولت معتقد است، بدنه اقتصاد بازار باید خود جهتگیری کند و دولت در این راه زمینهسازیهای لازم را انجام خواهد داد و کمک بخش خصوصی اتاقها و تشکلها برای رسیدن به این هدف ضروری و لازم است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور ادامه داد: بانک مرکزی موظف است با تخلفات بانکی با جدیت برخورد نماید. <br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه باید بین بخشهایی که منابع کشور را بیدلیل منحرف کردهاند و آنهایی که به دلیل عوامل محیطی خارج از اختیار دچار مشکل شدهاند، تمیز قایل شویم، گفت: باید با کمک اتاقهای بازرگانی و همچنین تشکیل کمیتههای استانی تمامی این دو دسته مورد اشاره ،شناسایی شوند و با دسته اول قاطعانه برخورد کنیم و به دسته دوم با دادن فرصت تنفسی کمک نماییم.<br /> رییس دفتر رییسجمهور در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه حالت روحی مردم بزرگترین سرمایه برای کشور است، به شرایط حساس کنونی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران را شاهد هستیم و شرایط برای یک جهش اقتصادی آماده است.<br /> وی ادامه داد: سرمایه درونی روحیه اجتماعی به همراه سرمایههای سیاسی و بیرونی کشور میتواند یک عصر جدید اقتصادی را در ایران اسلامی بوجود آورد.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به مناسبات خارجی دولت تدبیر و امید با دیگر کشورهای جهان گفت: با نگاهی به عزم داخلی و با تحلیل شرایط منطقه ای و جهان پیشبینی میشود که این مسیر مذاکرات هستهای به توفیق برسد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر اینکه در حال حاضر تصویر دیگر کشورها نسبت به ایران کاملاً دگرگون شده است، گفت: ایران اسلامی در حال حاضر با پیشنهاد جهان عاری از خشونت، پرچمدار مقابله با تروریسم در منطقه شده است.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: هر چه مقامات رژیم صهیونیستی علیه ایران سخنرانی میکنند. با یک اکراه و عدم استقبال ملتهای دنیا و حتی کشورهای غربی روبهرو میشوند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: برای کشور یک توفیق است که پارلمان اروپا به کنگره آمریکا پیغام میدهد که اگر شما در مذاکرات هستهای سنگاندازی میکنید ما صف خود را از شما جدا خواهیم کرد و موافق ادامه تحریمها علیه ایران نیستیم.<br /> دکتر نهاوندیان ادامه داد: اگر انسجام داخلی را با توفیقات به دست آمده در زمینه مسایل سیاست خارجی همراه کنیم و با هوشیاری مردم و ابراز حمایت بدون شائبه آنان، این مسیر منطقی و عزتمندانه طی خواهد شد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر اینکه همزمان با دفاع از حقوق هستهای، باید موانع راه توسعه، تولید و صادرات را در کشور برداریم، هدف دولت تدبیر و امید را حفظ حق توسعه در همه بخشهای اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: توسعه در کشور تنها مختص به مسایل هستهای نیست و همه بخشهای کشور را شامل میشود.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه هزینههای تحریم، قیمت تمام شده کالا و خدمات را در کشور بالا برد، گفت: برخی هزینههای پنهان تحریم در غیررقابتی بودن بازار خود را تحمیل میکنند و وقتی دسترسی به بازار کم شود، حضور در زنجیره تولید جهانی در دسترس بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.<br /> رییس دفتر رییسجمهور ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم عزتمندانه زنجیرههای تحریم را شکسته و محصولات تولیدی کشور وارد رقابت جهانی شود.http://www.president.ir/fa/871922015-05-21 11:59:42871908717915183175293